Hvis de danske private investeringer i forskning og udvikling øges med 6,9 mia. kr., så rykker vi ind i top 5 blandt de europæiske OECD-lande (2012-niveau), så vil BNP blive forøget med 0,6 %, svarende til 10 mia. kr. Eksporten vil blive forøget med knapt 7 mia. kr.