Akademikerne er med en gennemsnitlig daglig pendling-distance på i alt 47 km, den uddannelsesgruppe der pendler næstmest, kun overgået af danskere med kort videregående uddannelse Opdeler man tallene geografisk er de fynske akademikerne dog den befolkningsgruppe, der pendler ultimativt mest, nemlig godt 65 km. — Read More

Nyuddannede akademikere, der finder job i en anden region end deres bopælsregion, flytter i stigende grad til den region jobbet befinder sig i. — Read More

Nyuddannede akademikere, der finder job i en anden region end deres bopælsregion, flytter i stigende grad til den region jobbet befinder sig i. — Read More